Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

https://youtu.be/ucr8tbBkwAM           https://youtu.be/n_rd5dp5bos     https://youtu.be/9VNWWRKRKg4

                               

                                  

Sumer név Akkád név Város Szerepe Megjegyzés
Őselemek az első istenek létrehozói
Abzu „távoli víz” (édesvíz) (Engur) Apszú(Apszum) (Engurru) a megtermékenyítő édesvíz, az élet ősoka Lahmu és Lahamu apja
Tiámat „tenger” (sósvíz) Apszú(Apszum) tenger, őskáosz, halála után kettévágva az ég és a föld alapanyaga Lahmu és Lahamu anyja
Az istenek régi nemzedéke (saját városuk és kultuszuk nincs)        
Lahmu     Abzu és Tiámat fia
Lahamu     Abzu és Tiámat lánya
Ansar   saját kultusza nem ismert, később azonosították Assurral Lahmu és Lahamu fia
Kisar   saját kultusza nem ismert Lahmu és Lahamu lánya
Az istenek új nemzedéke: a sumer uralkodó istentriász
An (Anu) „ég” Anum Uruk a pantheon vezére, az istenek atyja, a hatalmon lévő istentriász első tagja, a csillagos ég ura Ansar és Kisar fia
Enlil „szél ura”, „levegő ura” Ellil Nippur az istentriász második tagja, a levegő, a szél és a vihar istene, az Abzu és Tiámat elleni lázadás vezetője An és Ki fia
Enki Éa (Éja, Haja) Eridu az istentriász harmadik tagja, a földfelszín és az édesvizek ura, a bölcsesség, mágia és művészetek istene An és Nammu fia. Ninmah, Ningikuga férje.
Az istenek új nemzedéke: az istenanya megtestesülései
Ki „föld”     földanya  
Ninhurszag „erdős hegy úrnője” (Ninmah „fenséges úrnő”, Mah) Aruru Adab a mitológia istenanyja, azonosult Kivel Enki egyik felesége
Damgalnunna „fejedelmi főfeleség” Damkina Malgum azonosult Ninhurszaggal itt Enki felesége, aki szintén a város istene
Ninszikila „szűzi úrnő”       Enki egyik felesége Tilmun mítoszában
Nintu „szülés úrnője” (Mama) Bélet-ilí „az istenek úrnője” (Mami) Kés Ninhurszag mása Enki és Ninszikila lánya, Enki egyik felesége
Uras   Dilbat földistenanya, azonosult Kivel An egyik felesége
Nammu   Eridu sumer ősistenanya, akkád szövegekben szinte soha nem szerepel An egyik felesége
  Antu (Antum)   égi istenanya az akkád mitológiában An felesége Urukban
Az istenek új nemzedéke: asztrális (égitestekhez köthető) istenek        
Innin (Inanna) Istár Uruk/ (Szippar)/ (Agade)/ (Assur)/ (Ninive) a Vénusz megtestesülése, a növényi és állati vegetáció, a szerelem, a termékenység, az anyaság, háború (Istarként) stb. istennője Urukban An és Antum lánya; funkcióiban több isten felesége
Nanna (Nannar,Enzu) Szín (Szuen) Ur/ Harrán / (Babilon) holdisten Enlil és Ninlil elsőszülött fia
Utu (Utug) Samas Larsza, Szippar napisten Nanna és Ningal fia, Aja férje
Az istenek új nemzedéke: akkád-asszír főistenek
  Marduk Babilon Hammurapi idején átvette Enlil szerepét Enki és Damgalnunna fia
Aszalluhi Aszari Kuara helyi védőisten, később azonosították Mardukkal Enki fia
  Assur Assur helyi védőisten, majd Enlil címeivel főisten, később azonosult Ansarral is  
Az istenek új nemzedéke: An többi gyermeke        
Mardu (Martu) Amurrú   nomád viharisten An fia
Iskur Adad Bít-Karkara viharisten, a bőség ura is, fegyvere a villám, szent állata a bika An és Sala fia; amurrú, kánaánita: Hadad
Ningikuga       An és Nammu lánya, Enki egyik felesége
Gatumdug Gatumdu Bagara helyi védőistennő An lánya
Baba Bau (Bava) Girszu helyi védőistennő An és Gatumdug lánya, Ningirszu felesége
Gula (Niniszina, Ninkarrak)   Iszin a gyógyászat istennője, a „Nagy Orvosnő”, Niniszina „Iszin Úrnője” An lánya, Ninurta felesége
Niszaba (Nidaba, Nanibgal)   Umma, Uruk az írás, olvasás, betakarítás istennője An és Uras lánya
Nininszina        
Az istenek új nemzedéke: Enlil többi gyermeke
Ningirszu („Girszu ura”, tkp. „úrnője”)   Lagas/Girszu helyi védőisten, viharisten lehetett Enlil és Nanse fia; Bau férje; később azonosították Ninurta hadistennel
Ninurta   Dilbat/Lagas a termékenység, majd a háború istene Enlil fia; felesége Ninegal a „nagy ház úrnője”; később azonosították Ningirszuval
Nergal   Kuta az alvilág istene Enlil és Ninlil/Bélet-ili fia
Ninazu   Esnunna helyi orvosisten Enlil és Ninlil/Ereskigal fia, jelképe, mint Aszklépioszé, a bot köré csavarodó kígyó
Enbilulu     sorsisten Enlil és Ninlil fia
Namtar     sorsisten Enlil és Ereskigal fia
Az istenek új nemzedéke: Enki többi gyermeke
Ningal „nagy úrnő”   Ur   Enki és Ningikuga lánya, Nanna felesége, Utu anyja
Nanse   Nina az igazság, jóslás, termékenység és halászat istennője Enki és Ninhurszag lánya
Abu     Ninhurszag teremtette Enki meggyógyítására  
Ninszutu        
Nintulla        
Ninkaszi „vágy úrnője”     Ninhurszag teremtette Enki fájó ínyének meggyógyítására; a sörfőzés istennője  
Ninti „borda(élet/éj) úrnője”     Ninhurszag teremtette Enki fájó bordájának meggyógyítására  
Dazimua        
Ensag        
Az istenek új nemzedéke: A többi isten        
Ninlil   Nippur a déli szél istennője Nunbarsegunu lánya; Enlil felesége
Szud   Suruppak helyi védőisten, azonosították Ninlillel Niszaba lánya
  Erra Kuta a háború és a dögvész istene Kutában közös szentélye volt Nergallal
Ereskigal   Kuta az alvilág úrnője  
Zababa   Kis a háború istene  
Senirda (Szudanga) Aja Larsza, Szippar   Utu felesége
Tispak   Esnunna helyi isten  
Dagan   Tuttul az Eufrátesz menti nyugati sémi telepesek védőistene  
Nabú   Borszippa az írás és a tudományok istene Marduk fia
Sulutula     védőisten Éannatum említi a Keselyű-sztélén
Ningiszida „Nin-gis-zida: a tiszta fa ura” (Giszida)     alvilági isten Ninazu fia
Gestinanna (Ngestinanna, Gestinnin, ?Amagestina „szőlővessző anyó”)     látnok, álomfejtő Enki és Ninhurszag lánya, a lagasi istenkörben Ningiszida felesége
Azimua     az alvilág írnoknője az uruki istenkörben Ningiszida felesége
Szumukan     a vad- és háziállatok védelmezője  
Dumuzi Duuzu   az állattenyésztés, a nyájak, aklok, karámok istene óhéber, arámi: Tammúz
Enkimdu     a földművelés, a csatornák és árkok istene  
Ninsubur „sertés úrnő” (Papszukal) Ilabrat   Innin (hermafrodita?) kísérője, An (férfi) követe  
Iszimud (Iszimu) Uszumu   Enki követe  

 https://youtu.be/ucr8tbBkwAM